Partnerský program AVISme MAINTENANCE  Základní certifikace, umožní společnostem s potřebným zázemím poskytovat maintenance u organizací, které využívají systém AVISme. Program byl otevřen 1.7.2017.

  Společnosti, které mají zájem získat tento druh certifikace (dále jen Uchazeč), se musí k tomuto programu přihlásit na kontaktních adresách společnosti Syscom Software spol. s.r.o. (dále jen Výrobce) a musí souhlasit s podmínkami certifikace.


Podmínky pro získání certifikátu jsou následující:

 •   Podat přihlášku k certifikaci
 •   Podpis Dohody o mlčenlivosti
 •   Určení potřebných specialistů (specialisté musí hovořit českým jazykem) a předání jejich CV k posouzení - minimálně 5 specialistů s kompetencemi:
  •   Systémový architekt – 1x
  •   Konzultant – 4x
 •   Doložení kvalifikačních předpokladů
  •   Certifikace Microsoft Technology Associate – společnost musí mít alespoň jednoho certifikovaného specialistu z každé oblasti - MTA: Database; MTA IT Infrastructure.
  •   Schopnost poskytovat servisní podporu - mít vlastní hotline/callcentrum – uchazeč doloží minimálně tři obdobné projekty, z nichž jeden má alespoň 700 uživatelů.
  •   Finanční obrat - roční obrat společnosti – min. 10 mil Kč.
 •   Uchazeč souhlasí s partnerským auditem Uchazeče.
 •   Absolvování partnerského auditu uchazeče se závěrem - lze akceptovat jako partnera.
 •   Uchazeč si objedná školení, uhradí jeho cenu
 •   Výše uvedení specialisté absolvují příslušná školení ukončené závěrečnou zkouškou u Výrobce nebo Certifikační autority.

Vlastní proces certifikace trvá 3 – 6 týdnů. Po splnění výše uvedených podmínek Výrobce podepíše s Uchazečem Partnerskou smlouvu o spolupráci – stává se Partnerem.

Oprávnění, poskytovat danou službu získá partner následně po zaplacení vstupního poplatku. Na základě úhrady tohoto poplatku bude Partnerovi vystaven certifikát s oprávněním poskytovat příslušnou službu na aktuální kalendářní rok. Po absolvování certifikace s Vámi bude sepsán dodatek k partnerské smlouvě - garantuje Vám naši podporu ve Vašich zakázkách.


Aktuální termíny školení

AVISme Maintenance - Vždy první plný týden v měsíci.


Pozn: Školení bude otevřeno v uvedených termínech, pokud budou přihlášeni účastníci splňující podmínky certifikačního programu. Další termíny možno otevřít po dohodě.

Certifikční úrovně    Kontaktujte nás


Po absolvování certifikace bude sepsána standardní partnerská smlouva - garantuje Vám naši podporu ve Vašich zakázkách.

Partnerská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou po splnění podmínek partnerské smlouvy. Tímto se Uchazeč stává partnerem, kterého lze certifikovat. Partnerství končí dohodou obou stran nebo výpovědní lhůtou bez udání důvodu - 3 měsíce. Certifikace se poskytuje na příslušný kalendářní rok. Certifikaci lze následně prodloužit - po splnění certifikačních podmínek - i na následující rok.

  Partnerský program AVISme Implementátor  První certifikační program AVISme, díky kterému mohou externí společnosti na základě získané certifikace implementovat IS AVISmeME v těch organizacích veřejné správy, které disponují licencí ze strany Ministerstva financí. Program byl otevřen již v roce 2012 a několik společností již tímto certifikátem disponuje.

  Další společnosti, které mají zájem získat tento druh certifikace (dále jen Uchazeč), se musí k tomuto programu přihlásit na kontaktních adresách společnosti Syscom Software spol. s.r.o. (dále jen Výrobce) a musí souhlasit s podmínkami certifikace.


Podmínky pro získání certifikátu jsou následující:

 •   Podat přihlášku k certifikaci
 •   Podpis Dohody o mlčenlivosti
 •   Určení potřebných specialistů (specialisté musí hovořit českým jazykem) a předání jejich CV k posouzení - minimálně 5 specialistů s kompetencemi:
  •   Systémový architekt – 1x
  •   Business analytik
  •   Konzultant – 3x
 •   Doložení kvalifikačních předpokladů
  •   Certifikace Microsoft Technology Associate – společnost musí mít alespoň:
   •   Jednoho certifikovaného specialistu MTA: Database, pro produkt Microsoft SQL server.
   •   A jednoho specialistu MTA IT Infrastructure, pro produkt Microsoft Windows server.
  •   Doložení dvou obdobných zakázek implementace IS v minulých třech letech – obdobné technologie, zaměření a celorepubliková působnost.
  •   Finanční obrat - roční obrat v IT systémech – min. 30 mil Kč.
 •   Uchazeč souhlasí s partnerským auditem Uchazeče.
 •   Absolvování partnerského auditu uchazeče se závěrem - lze akceptovat jako partnera.
 •   Uchazeč si objedná školení, uhradí jeho cenu.
 •   Výše uvedení specialisté absolvují příslušná školení ukončené závěrečnou zkouškou u Výrobce nebo Certifikační autority.

Vlastní proces certifikace trvá:

Po splnění výše uvedených podmínek Výrobce podepíše s Uchazečem Partnerskou smlouvu o spolupráci – stává se Partnerem.

Oprávnění, poskytovat danou službu získá partner následně po zaplacení vstupního poplatku. Na základě úhrady tohoto poplatku bude Partnerovi vystaven certifikát s oprávněním poskytovat příslušnou službu na aktuální kalendářní rok. Po absolvování certifikace s Vámi bude sepsán dodatek k partnerské smlouvě - garantuje Vám naši podporu ve Vašich zakázkách.


Aktuální termíny školení

AVISme Implementátor - Vždy druhý plný týden v měsíci


Pozn: Školení bude otevřeno v uvedených termínech, pokud budou přihlášeni účastníci splňující podmínky certifikačního programu. Další termíny možno otevřít po dohodě.

Certifikční úrovně    Kontaktujte nás


Partner s certifikací AVISme IMPLEMENTÁTOR může na základě žádosti a doložení příslušných specialistů získat nižší stupeň certifikace::

Partnerská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou po splnění podmínek partnerské smlouvy. Tímto se Uchazeč stává partnerem, kterého lze certifikovat. Partnerství končí dohodou obou stran nebo výpovědní lhůtou bez udání důvodu - 3 měsíce. Certifikace se poskytuje na příslušný kalendářní rok. Certifikaci lze následně prodloužit - po splnění certifikačních podmínek - i na následující rok.

  Partnerský program AVISme DEVELOPER  Nejvyšší stupeň certifikace, díky kterému se mohou společnosti (které mají příslušné odborníky a projdou tímto stupněm certifikace), přímo podílet na rozvoji systému AVISme. Program byl též otevřen 1. 7. 2017.

  Společnosti, které mají zájem získat tento druh certifikace (dále jen Uchazeč), se musí k tomuto programu přihlásit na kontaktních adresách společnosti Syscom Software spol. s.r.o. (dále jen Výrobce) a musí souhlasit s podmínkami certifikace.


Podmínky pro získání certifikátu jsou následující:

 •   Podat přihlášku k certifikaci
 •   Podpis Dohody o mlčenlivosti
 •   Určení potřebných specialistů (specialisté musí hovořit českým jazykem) a předání jejich CV k posouzení - minimálně 6 specialistů s kompetencemi:
  •   Systémový architekt
  •   Bussines analytik
  •   Konzultant
  •   Developer - 3x
 •   Doložení kvalifikačních předpokladů
  •   Certifikace Microsoft cert. – min. „Silver Application Development“ (3 certifikovaní specialisté).
  •   Doložení dvou obdobných zakázek – obdobné technologie a zaměření.
  •   Finanční obrat - roční obrat v IT systémech – min. 50 mil Kč.
 •   Uchazeč souhlasí s partnerským auditem Uchazeče.
 •   Absolvování partnerského auditu uchazeče se závěrem - lze akceptovat jako partnera.
 •   Uchazeč si objedná školení, uhradí jeho cenu
 •   Výše uvedení specialisté absolvují příslušná školení ukončené závěrečnou zkouškou u Výrobce nebo Certifikační autority.

Vlastní proces certifikace trvá>

Po splnění výše uvedených podmínek Výrobce podepíše s Uchazečem Partnerskou smlouvu o spolupráci – stává se Partnerem.

Oprávnění, poskytovat danou službu získá partner následně po zaplacení vstupního poplatku. Na základě úhrady tohoto poplatku bude Partnerovi vystaven certifikát s oprávněním poskytovat příslušnou službu na aktuální kalendářní rok. Po absolvování certifikace s Vámi bude sepsán dodatek k partnerské smlouvě - garantuje Vám naši podporu ve Vašich zakázkách.


Certifikát s jedinečným ID – lze ověřit zde.


Aktuální termíny školení

AVISme DEVELOPER - Vždy třetí plný týden v měsíci.


Pozn: Školení bude otevřeno v uvedených termínech, pokud budou přihlášeni účastníci splňující podmínky certifikačního programu. Další termíny možno otevřít po dohodě.


Partner s certifikací AVISme DEVELOPER může na základě žádosti a doložení příslušných specialistů získat nižší stupeň certifikace:

Partnerská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou po splnění podmínek partnerské smlouvy. Tímto se Uchazeč stává partnerem, kterého lze certifikovat. Partnerství končí dohodou obou stran nebo výpovědní lhůtou bez udání důvodu - 3 měsíce. Certifikace se poskytuje na příslušný kalendářní rok. Certifikaci lze následně prodloužit - po splnění certifikačních podmínek - i na následující rok.

Certifikční úrovně    Kontaktujte nás


Po absolvování certifikace bude sepsána standardní partnerská smlouva - garantuje Vám naši podporu ve Vašich zakázkách.

Partnerská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou po splnění podmínek partnerské smlouvy. Tímto se Uchazeč stává partnerem, kterého lze certifikovat. Partnerství končí dohodou obou stran nebo výpovědní lhůtou bez udání důvodu - 3 měsíce. Certifikace se poskytuje na příslušný kalendářní rok. Certifikaci lze následně prodloužit - po splnění certifikačních podmínek - i na následující rok.

KONTAKTChcete-li se stát naším partnerem, kontaktujte nás.
Podmínky partnerství Vám sdělí vedení společnosti při osobní schůzce.SÍDLO SPOLEČNOSTI


POBOČKA