Systém AVISME

Systém AVISME lze označit za ERP systém pro organizace státní správy. Obsahuje však navíc i agendy, které běžné ERP systémy nepojímají. Systém AVISME pokrývá veškeré činnosti, zajišťující vlastní chod a provoz organizace státní správy.

Systém AVISME Termíny školení Ověřit certifikát Sekce pro partnery Certifikační úrovně

Základní informace o systému AVISME

Systém AVISME lze označit za ERP systém pro organizace státní správy. Obsahuje však navíc i agendy, které běžné ERP systémy nepojímají. Systém AVISME pokrývá veškeré činnosti, zajišťující vlastní chod a provoz organizace státní správy.

Systém AVISME v sobě zahrnuje ekonomické agendy, řadu evidencí a registrů, řízení oběhu dokumentů prostřednictvím spisové služby, specializované agendy pro podporu činností státních organizací a v neposlední řadě automatizované napojení na systém státní pokladny (IISSP), a to jak v oblasti účetnictví (CSUIS), tak v oblasti rozpočtu (RISPR a RISRE). Systém AVISME byl jedním z pilotních systémů, na němž byla ověřována funkčnost IISSP.

Více informací o systému AVISME a jeho modulech naleznete na tomto odkazu.

Certifikační úrovně partnerského programu AVISME

Licenci IS AVISME mohou organizace státní a veřejné správy (včetně všech ostatních organizací nebo organizačních jednotek, které jsou těmito přímo či nepřímo řízeny na základě kompetencí vyplývajících z platné legislativy nebo z ostatních obecně platných předpisů) získat bezplatně na základě udělení licence ze strany Ministerstva financí.

Tímto způsobem je tedy možné IS AVISME implementovat na velkém množství organizací státní a veřejné správy. Každá z organizací je přitom často ve výkonu své agendy jedinečná, a proto vyžaduje i specifické úpravy (rozšíření) IS. Aby bylo možné dostát všem požadavkům na úpravy, vznikl partnerský program Implementace a následně partnerské programy Developer a Maintenance. Tyto programy certifikují nezávislé IT společnosti k rozvoji, implementaci a poskytování maintenance IS AVISME na jednotlivých implementovaných organizacích.

Z důvodu zachování důrazu na kvalitu poskytovaných služeb si autor IS AVISME vyhrazuje právo udělit certifikaci pouze těm společnostem, které absolvují náročný certifikační program. Certifikační program je navržen jako průběžný, což znamená, že i držitelé certifikace musejí opakovaně dokládat svou kompetenci.

Certifikační program AVISME Maintenance

Základní certifikace, umožní společnostem s potřebným zázemím poskytovat maintenance u organizací, které využívají systém AVISME.

více o AVISME MAINTENANCE
Certifikační program AVISME Implementátor

Podobně jako v případě rozvoje vlastního systému IS AVISME mohou externí společnosti na základě získané certifikace implementovat IS AVISME v těch organizacích veřejné správy, které disponují licencí ze strany Ministerstva financí.

více o AVISME IMPLEMENTÁTOR
Certifikační program AVISME Developer

Nabízíme ostatním softwarovým společnostem možnost podílet se na rozvoji IS AVISME. Ten se tímto stává otevřeným systémem s architekturou, která umožňuje zapojení heterogenních vývojových týmů.

více o AVISME DEVELOPER

Cíle certifikace

Cílem certifikace je možnost prokázat nezbytnou míru kvalifikace pro podporu/implementaci/rozvoj IS AVISME v prostředí zákazníka. Certifikace potvrzuje, že úspěšný kandidát disponuje:

Platnost certifikace

Partnerství se uděluje po splnění kvalifikačních předpokladů na dobu neurčitou. Vlastní certifikace (potvrzení schopnosti poskytovat danou službu) se z důvodu kontinuálního vývoje IS AVISME v návaznosti na změny v legislativě i změny v informačních technologiích uděluje na dobu jednoho kalendářního roku. Po uplynutí lhůty je platnost příslušné certifikace ukončena a je třeba ji obnovit.

Certifikovaní partneři a společnosti v procesu certifikace

Partner AVISme EDS/SMVS
Maintenance Implementace Developer Maintenance Implementace Developer
NWT a.s., třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín, IČO: 63469511 x x x x
AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 7 702 00 Ostrava IČO: 04308697 x x * *
SYSCOM Software spol. s r.o., Kytlická 818/21a, 190 00, Praha 9, IČO: 61498084 - Výrobce x x x x x x
IBM Česká republika, spol. s r.o., V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 14890992 x x
ARBES Technologies, a.s., Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 42192889 * * x x
DATACONS s.r.o. se sídlem Praha 4 - Hodkovičky, Na Lysinách 92/8, PSČ 14700, IČO: 29018765 x
DOMINO services s. r. o., Tulešická 469/3, Zličín, 155 21 Praha 5, IČO: 4273567 * * x x x
* - partneři v procesu certifikace