Systém AVISME

Systém AVISME lze označit za ERP systém pro organizace státní správy. Obsahuje však navíc i agendy, které běžné ERP systémy nepojímají. Systém AVISME pokrývá veškeré činnosti, zajišťující vlastní chod a provoz organizace státní správy.

Systém AVISME Termíny školení Ověřit certifikát Sekce pro partnery Certifikační úrovně

Partnerský program AVISME MAINTENANCE

Základní certifikace, umožní společnostem s potřebným zázemím poskytovat maintenance u organizací, které využívají systém AVISME. Program byl otevřen 1. 7. 2017.

Společnosti, které mají zájem získat tento druh certifikace (dále jen Uchazeč), se musí k tomuto programu přihlásit na kontaktních adresách společnosti Syscom Software spol. s.r.o. (dále jen Výrobce) a musí souhlasit s podmínkami certifikace.

Podmínky pro získání certifikátu jsou následující:

Vlastní proces certifikace trvá 3 – 6 týdnů.

Po splnění výše uvedených podmínek Výrobce podepíše s Uchazečem Partnerskou smlouvu o spolupráci – stává se Partnerem.

Oprávnění, poskytovat danou službu získá partner následně po zaplacení vstupního poplatku. Na základě úhrady tohoto poplatku bude Partnerovi vystaven certifikát s oprávněním poskytovat příslušnou službu na aktuální kalendářní rok. Po absolvování certifikace s Vámi bude sepsán dodatek k partnerské smlouvě - garantuje Vám naši podporu ve Vašich zakázkách.

Certifikát s jedinečným ID – lze ověřit zde.

Aktuální termíny školení

Termín školení Název školení
§ 4. 1. 2018 AVISME Maintenance ukončené
§ 17. 1. 2018 AVISME Maintenance kontaktujte nás
Od února 2017 AVISME Maintenance Vždy první plný týden v měsíci

Pozn: Školení bude otevřeno v uvedených termínech, pokud budou přihlášeni účastníci
splňující podmínky certifikačního programu
kontaktujte nás

Další termíny možno otevřít po dohodě.

Po absolvování certifikace bude sepsána standardní partnerská smlouva - garantuje Vám naši podporu ve Vašich zakázkách.

Partnerská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou po splnění podmínek partnerské smlouvy. Tímto se Uchazeč stává partnerem, kterého lze certifikovat. Partnerství končí dohodou obou stran nebo výpovědní lhůtou bez udání důvodu - 3 měsíce. Certifikace se poskytuje na příslušný kalendářní rok. Certifikaci lze následně prodloužit - po splnění certifikačních podmínek - i na následující rok.

Obsah školící dokumentace na certifikační program AVISME MAINTENANCE

Základní certifikace, umožní společnostem s potřebným zázemím poskytovat maintenance u organizací, které využívají systém AVISME. Program byl otevřen 1. 7. 2017.

Společnosti, které mají zájem získat tento druh certifikace (dále jen Uchazeč), se musí k tomuto programu přihlásit na kontaktních adresách společnosti Syscom Software spol. s.r.o. (dále jen Výrobce) a musí souhlasit s podmínkami certifikace.

Podmínky pro získání certifikátu jsou následující:

Výrobce předá přihlášku společnosti, která vlastní certifikaci poskytuje (dále jen Certifikační autorita).

Vlastní proces certifikace provádí Certifikační autorita po splnění výše uvedených předpokladů. Tento proces trvá 3 – 6 týdnů po splnění výše uvedených náležitostí a certifikovaný partner získá příslušnou certifikaci (Certifikát s jedinečným ID)

Po absolvování certifikace bude sepsána standardní partnerská smlouva - garantujeme Vám podporu ve Vašich zakázkách.