Systém AVISME

Systém AVISME lze označit za ERP systém pro organizace státní správy. Obsahuje však navíc i agendy, které běžné ERP systémy nepojímají. Systém AVISME pokrývá veškeré činnosti, zajišťující vlastní chod a provoz organizace státní správy.

Systém AVISME Termíny školení Ověřit certifikát Sekce pro partnery Certifikační úrovně

Partnerský program AVISME IMPLEMENTÁTOR

První certifikační program AVISME, díky kterému mohou externí společnosti na základě získané certifikace implementovat IS AVISME v těch organizacích veřejné správy, které disponují licencí ze strany Ministerstva financí. Program byl otevřen již v roce 2012 a několik společností již tímto certifikátem disponuje.

Další společnosti, které mají zájem získat tento druh certifikace (dále jen Uchazeč), se musí k tomuto programu přihlásit na kontaktních adresách společnosti Syscom Software spol. s.r.o. (dále jen Výrobce) a musí souhlasit s podmínkami certifikace.

Podmínky pro získání certifikátu jsou následující:

Vlastní proces certifikace trvá:

Po splnění výše uvedených podmínek Výrobce podepíše s Uchazečem Partnerskou smlouvu o spolupráci – stává se Partnerem.

Oprávnění, poskytovat danou službu získá partner následně po zaplacení vstupního poplatku. Na základě úhrady tohoto poplatku bude Partnerovi vystaven certifikát s oprávněním poskytovat příslušnou službu na aktuální kalendářní rok. Po absolvování certifikace s Vámi bude sepsán dodatek k partnerské smlouvě - garantuje Vám naši podporu ve Vašich zakázkách.

Certifikát s jedinečným ID – lze ověřit zde.

Aktuální termíny školení

Vždy druhý plný týden v měsíci
Pozn: Školení bude otevřeno v uvedených termínech, pokud budou přihlášeni účastníci splňující podmínky certifikačního programu

Partner s certifikací AVISME IMPLEMENTÁTOR může na základě žádosti a doložení příslušných specialistů získat nižší stupeň certifikace:

Partnerská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou po splnění podmínek partnerské smlouvy. Tímto se Uchazeč stává partnerem, kterého lze certifikovat. Partnerství končí dohodou obou stran nebo výpovědní lhůtou bez udání důvodu - 3 měsíce. Certifikace se poskytuje na příslušný kalendářní rok. Certifikaci lze následně prodloužit - po splnění certifikačních podmínek - i na následující rok.