softwarová řešení
pro organizace státní správy

Staňte se certifikovaným partnerem a začněte prodávat naše softwarová řešení.

Jaký produkt máte zájem prodávat?

Systém AVISME

Systém AVISME v sobě zahrnuje ekonomické agendy, řadu evidencí a registrů, řízení oběhu dokumentů prostřednictvím spisové služby, specializované agendy pro podporu činností státních organizací a v neposlední řadě automatizované napojení na systém státní pokladny (IISSP), a to jak v oblasti účetnictví (CSUIS), tak v oblasti rozpočtu (RISPR a RISRE).

více o systému avisME

Systém EDS/SMVS

Zkratka EDS/SMSV znamená Evidenčně Dotační Systém a Správa Majetku ve Vlastnictví Státu. Systém je určen pro vstup a zpracování dat části státního rozpočtu. Je využíván na jednotlivých ministerstvech s přímým napojením na Ministerstvo financí ČR, kde slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního rozpočtu a evidování dotací.

více o systému EDS

Náš software používají například tyto organizace

 • Ministerstvo financí ČR
 • Generální finanční ředitelství
 • Celní správa ČR Generální ředitelství cel
 • Kancelář prezidenta republiky
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu
 • Senát Parlamentu
 • Úřad vlády České republiky
 • Bezpečnostní informační služba
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Ministerstvo obrany ČR
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Kancelář veřejného ochránce práv
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • a další...

Staňte se naším certifikovaným partnerem a získejte možnost správy, rozšiřování a implementací i Vy.

Certifikační úrovně partnerského programu AVISME

Certifikační program AVISME Maintenance

Základní certifikace, umožní společnostem s potřebným zázemím poskytovat maintenance u organizací, které využívají systém AVISME.

více o AVISME MAINTENANCE
Certifikační program AVISME Implementátor

Podobně jako v případě rozvoje vlastního systému IS AVISME mohou externí společnosti na základě získané certifikace implementovat IS AVISME v těch organizacích veřejné správy, které disponují licencí ze strany Ministerstva financí.

více o AVISME IMPLEMENTÁTOR
Certifikační program AVISME Developer

Nabízíme ostatním softwarovým společnostem možnost podílet se na rozvoji IS AVISME. Ten se tímto stává otevřeným systémem s architekturou, která umožňuje zapojení heterogenních vývojových týmů.

více o AVISME DEVELOPER
Více informací o certifikačních úrovních